Diensten

Wij helpen gemeenten bij het operationaliseren van hun transformatie opgave. Dit doen we door het maatschappelijk gemeente- en/of wijk vraagstuk en de eigen preventie opgave als uitgangspunt te nemen. Wij helpen zorg- en welzijnsinstellingen met preventie als leidraad het dienstenaanbod te vernieuwen en zich richting financiers te presenteren. Wij helpen wijknetwerken en wijkteams om zich een effectieve integrale preventie aanpak eigen te maken.

Integrale netwerkzorg

Wijkpsychiatrie

In Rotterdam en Den Haag zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van wijkpsychiatrie. Nieuwe GGZ die helpt de wijkopgave te begrijpen en te verbeteren en die preventief wordt ingezet. Wij bieden inspiratie en advies voor proeftuinen.

Levensloop benadering als uitgangspunt

Beter oud worden

Hoe verminder je functieproblematiek op latere leeftijd? Terugkijkend op de levensloop van kwetsbare ouderen hebben we veel geleerd over effectieve preventieve interventies die onnodige zorgkosten voorkomen. Wij bieden kennis en advies voor een effectieve aanpak.

Voor een positief ontwikkelingspad

Preventieve jeugdhulp

Jongeren die ontsporen zijn vaak al ergens in beeld geweest. Toch worden signalen vaak nog onvoldoende opgepikt. Veel uitval kan in een vroeg stadium worden voorkomen. En dat vraagt om een onorthodoxe totaalaanpak. Wij bieden kennis en advies om tot zo’n aanpak te komen.

Met inwoners en professionals aan de slag

Preventielab

Gezamenlijk met bewoners en professionals uit de wijk onderzoeken wij de eigen preventie opgave en oplossingsrichtingen. In co-creatie met alle relevante wijkbetrokkenen maken we een plan en gaan we aan de slag.

Beleid maken we op straat

Deep Diving

Bestuurders en beleidsmakers duiken letterlijk in een interactief programma van een of twee dagen de wijk in om aan den lijve te ondervinden wat er in de wijk leeft. Met als doel om de beste aanpak voor de eigen situatie helder te krijgen.

Inspiratie uit de wijk

Wijk expeditie

U wordt door ons meegenomen naar inspirerende wijkpraktijken. U duikt in een dag(deel) onder in een andere gemeente en maakt nadien een vertaling van de successen, leerervaringen en risico’s voor uw eigen situatie.

 

Uit de praktijk gegrepen

Preventie College

Centraal staat de vraag hoe preventie als transformatie doelstelling kan worden opgepakt. De colleges maken wij op maat, zodat zij aansluiten bij uw eigen praktijk. We sluiten daar op aan met eigen praktijkvoorbeelden en onderzoek.

 

 

Onze experts denken met u mee

Benen op de tafel sessie

Twee of drie van onze experts denken met u mee over uw preventie- en transformatie vraagstuk. U krijgt handvatten hoe preventie als transformatie doelstelling in de wijk of gemeente verder uitgewerkt kan worden.

Uw opgave centraal

Transformatie begeleiding

Gemeenten die met hun maatschappelijke partners tot een andere aanpak willen komen begeleiden wij in dit proces, vanuit onze inhoudelijke- en veranderkundige expertise.

Voor andere uitkomsten

Advies

Gemeenten en (zorg)instellingen die preventie willen concretiseren adviseren wij over het vroegsignaleren van de juiste mensen en helpen met het ontwerpen en implementeren van een integrale aanpak.