Diensten

Wij zijn kennispartner van gemeenten, zorg- en welzijnspartijen of van technologiebedrijven die een brug willen slaan tussen zorg en technologie. U kunt op ons een beroep doen voor inhoudelijke consultatie, ons gebruiken als sparringpartner of kwartiermaker bij een veranderproces. Wij verzorgen masterclasses, inspiratie sessies, treden op als “critical friend” of coach bij een veranderopgave en helpen u op weg naar het vinden van de vragen en ideeën achter de vraag en het ‘probleem’. Wij combineren daarin altijd meerdere perspectieven en benaderen vraagstukken vanuit een multi-domein benadering. Ook voeren wij van tijd tot tijd actie-onderzoek of monitoring- en evaluatieonderzoek uit.

Wij blijven altijd met beide benen op de grond staan, hebben oog voor het specifieke van iedere vraag en omstandigheid en de mensen en medewerkers die betrokken zijn. Contexten en maatschappelijke vraagstukken verschillen per situatie en daarom bieden wij altijd maatwerk.

Preventie zien wij primair als een denk- en handelingskader. Preventie wordt nog te vaak gezien wordt als een set van interventies of van voorlichting. Wij zien preventie als eerste als een mindset en als een manier van kijken. Denken vanuit een perspectief van preventie leidt tot andere ontwerpen, oplossingen en verbindt sectoren.

Met ons inhoudelijk gedachtengoed bouwen we op vele jaren praktijk en onderzoekservaring en combineren wij kennis en inzichten uit de ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, forensische zorg en het welzijnswerk. Ons gedachtengoed kent de volgende pijlers: 1) uitgaan van een levensloop benadering, 2) versterken van veerkracht in de samenleving door onder andere de ‘positieve gezondsheidsbenadering’ 3) het inrichten van bewezen effectieve werkwijzen in multi-deskundige samenwerkingsverbanden, 4) continu leren en verbeteren door monitoring, evaluatie en onderzoek, 5) het gebruik van nieuwe technologie.

GEMEENTEN

Gemeenten zijn op basis van meerdere wetten verplicht om preventie te organiseren. Zowel in de Wgp, Jeugdwet, Wmo als in de omgevingswet is preventie een belangrijk uitgangspunt. Wij ontwerpen met gemeenten een aanpak die bijdraagt aan noodzakelijke vernieuwing van de zorg en hulp. Door preventie als integraal handelingsperspectief en uitgangspunt te nemen bij beleidskeuzes, inkoop en het organiseren van effectieve samenwerking.

ZORG- EN WELZIJNSINSTELLINGEN

Veel van de dienstverlening van zorg- en welzijnsorganisaties is nog te vaak vanuit een ziektemodel en dus op ‘damagecontrol’ georganiseerd. Beleid, financiële kaders en personeelstekorten noodzaken instellingen om het anders aan te pakken, terwijl financiering regimes daar (nog) onvoldoende toe stimuleren. Wij ontwerpen met instellingen strategieën en werkwijzen waarmee zij zich voorbereiden op de toekomst, met aandacht voor de actuele situatie en korte termijn opgaven.

NIEUWE TECHNOLOGIE

Nieuwe technologie biedt veel kansen en mogelijkheden, maar effectieve adaptatie is geen sinecure. Met name mensen die het meeste baat kunnen hebben bij nieuwe technologie ervaren vaak nog grote drempels in het gebruik er van. Wij zijn kennispartner en participeren in onderzoek gericht op het ontwikkelen van effectieve technologie. Wij zijn implementatiepartner voor partijen en netwerken waarbinnen preventieve werkwijzen met behulp van nieuwe technologie worden ontwikkeld.

Integrale netwerkzorg

Wijkpsychiatrie

In Rotterdam en Den Haag zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van wijkpsychiatrie. Nieuwe GGZ die helpt de wijkopgave te begrijpen en te verbeteren en die preventief wordt ingezet. Wij bieden inspiratie en advies voor proeftuinen.

Levensloop benadering als uitgangspunt

Beter oud worden

Hoe verminder je functieproblematiek op latere leeftijd? Terugkijkend op de levensloop van kwetsbare ouderen hebben we veel geleerd over effectieve preventieve interventies die onnodige zorgkosten voorkomen. Wij bieden kennis en advies voor een effectieve aanpak.

Voor een positief ontwikkelingspad

Preventieve jeugdhulp

Jongeren die ontsporen zijn vaak al ergens in beeld geweest. Toch worden signalen vaak nog onvoldoende opgepikt. Veel uitval kan in een vroeg stadium worden voorkomen. En dat vraagt om een onorthodoxe totaalaanpak. Wij bieden kennis en advies om tot zo’n aanpak te komen.

Met inwoners en professionals aan de slag

Preventielab

Gezamenlijk met bewoners en professionals uit de wijk onderzoeken wij de eigen preventie opgave en oplossingsrichtingen. In co-creatie met alle relevante wijkbetrokkenen maken we een plan en gaan we aan de slag.

Beleid maken we op straat

Deep Diving

Bestuurders en beleidsmakers duiken letterlijk in een interactief programma van een of twee dagen de wijk in om aan den lijve te ondervinden wat er in de wijk leeft. Met als doel om de beste aanpak voor de eigen situatie helder te krijgen.

Inspiratie uit de wijk

Wijk expeditie

U wordt door ons meegenomen naar inspirerende wijkpraktijken. U duikt in een dag(deel) onder in een andere gemeente en maakt nadien een vertaling van de successen, leerervaringen en risico’s voor uw eigen situatie.

 

Uit de praktijk gegrepen

Preventie College

Centraal staat de vraag hoe preventie als transformatie doelstelling kan worden opgepakt. De colleges maken wij op maat, zodat zij aansluiten bij uw eigen praktijk. We sluiten daar op aan met eigen praktijkvoorbeelden en onderzoek.

 

 

Onze experts denken met u mee

Benen op de tafel sessie

Twee of drie van onze experts denken met u mee over uw preventie- en transformatie vraagstuk. U krijgt handvatten hoe preventie als transformatie doelstelling in de wijk of gemeente verder uitgewerkt kan worden.

Uw opgave centraal

Transformatie begeleiding

Gemeenten die met hun maatschappelijke partners tot een andere aanpak willen komen begeleiden wij in dit proces, vanuit onze inhoudelijke- en veranderkundige expertise.

Voor andere uitkomsten

Advies

Gemeenten en (zorg)instellingen die preventie willen concretiseren adviseren wij over het vroegsignaleren van de juiste mensen en helpen met het ontwerpen en implementeren van een integrale aanpak.