Vrienden

Het Preventie Collectief bestaat, naast de oprichters en het kernteam, uit vrienden en relaties die ons gedachtengoed delen en waar we een beroep op kunnen doen. Zij inspireren, zijn op hun vakgebied onderscheidend en brengen hun specifieke expertise in bij de vraagstukken waar we met onze klanten aan werken. Preventie vraagt om een brede benadering, het verbinden van netwerken en het combineren van inzichten uit verschillende vakgebieden. Samen met onze vrienden en relaties werken wij aan verandering, zowel binnen het publieke domein als binnen organisaties.

Drs. Michael Milo, MBA

Michael werkt als zelfstandig en onafhankelijk verbinder op het snijvlak van de GGZ, verandermanagement en digitale transformatie. Hij werkte vanaf 1995 als GZ psycholoog, verandermanager, eHealth innovator en docent in de GGZ en daarbuiten. Michael is een van de initiatiefnemers van de Nieuwe GGZ; een beweging die een gekantelde, duurzame GGZ vanuit het oogpunt van de mens en diens sociale systeem mogelijk wil maken. Wij delen onze kennis en ervaringen en bij vernieuwingsprojecten binnen het brede GGZ terrein werken wij actief samen. Daarmee realiseren wij de inbreng van de nieuwste kennis en inzichten binnen projecten met als doel om samen met het veld tot nieuwe en duurzame GGZ concepten te komen.

Dr. Arre Zuurmond

Arre is Ombudsman in Amsterdam. Hij draagt al zijn hele carrière bij aan het verbeteren van de publieke dienstverlening, onder meer door de bureaucratische processen en publieke organisatieprocessen kritisch tegen het licht te houden. Daarvoor richtte hij onder meer ooit de Kafka Brigade op. Zijn no-nonsens houding, deskundigheid en zijn passie voor het verbeteren van de publieke dienstverlening inspireren ons. Arre onderschrijft ons gedachtengoed en wij toetsen ons aan zijn ideeën en ervaringen om onze koers naar transparante publieke dienstverlening dicht bij de burger vast te blijven houden.

Hans de Visser MSc MRE

Hans de Visser koppelt zijn (zorg)vastgoedervaring aan de transitieprocessen waarin zowel de corporatie- als de zorgsector zich bevinden. Hij heeft een achtergrond als bestuurder van een woningbouwcorporatie. Met corporatiekracht richt hij zich op het waarderen op marktwaarde, de herontwikkeling van (zorg)vastgoed, het onderscheiden van de financiële- en maatschappelijke complexprestaties, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het vertalen daarvan naar prestatieafspraken met de gemeenten. Wij trekken met Hans en Corporatiekracht op wanneer het gaat over de combinatie van zorg- en vastgoedvraagstukken of het ontwikkelen van preventief beleid binnen corporaties.

Drs. Rozemarije Schlotter

Drs. Rozemarije Schlotter studeerde bio-psychologie en specialiseerde zicht in ketenzorg en netwerkorganisatie, met name binnen de ouderenzorg en maatschappelijke opvang. Zij werkte in verschillende rollen als manager, netwerkregisseur, adviseur en bestuurder binnen de academische zorg en binnen advies- en netwerkorganisaties. Zij brengt energie en vertrouwen in samenwerkingsverbanden door de essentie van de opgave te vertalen naar professionele- en bestuurlijke samenwerkingsprocessen en door deze met een inhoudelijke gedrevenheid aan te jagen. Rozemarije is voor ons een sparringpartner en wij werken in projecten in complementariteit met elkaar samen.

Lector dr. dr. Jaap van der Stel

Lector dr. dr. Jaap van der Stel studeerde andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam in de verslavingszorg, de psychische gezondheidszorg (preventie), onderzoeker en lector psychische gezondheidszorg in Leiden. Hij promoveerde in 1995 cum laude met zijn onderzoek naar de geschiedenis van de drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. In 2009 promoveerde hij tevens tot doctor in de geneeskunde op een wetenschapsfilosofische studie over de zoektocht naar determinanten en mechanismen van psychopathologie. Jaap is zeer deskundig op het vlak van preventie en publiceerde onlangs het boek ‘Vroeger is beter’, waarmee hij een denk- en handelingskader voor preventie biedt. Jaap is voor ons een inspirator en sparringpartner en wij werken samen om preventie en beleid praktisch toepasbaar te maken.

Fred van de Haterd

Fred van de Haterd is een communicatief vaardige professional wiens kwaliteiten liggen op het vlak van projectmanagement en projectbegeleiding. Hij vertaalt beleid naar uitvoering, met het oog op procesoptimalisatie en implementatie van nieuwe werkwijzen. Daarnaast heeft hij veel ervaring als contractmanager en kwaliteitsmanager. Fred weet door zijn jarenlange ervaring hoe non-profit organisaties werken en kent de relevante regelgeving en politieke en bestuurlijke aspecten van besluitvormingsprocessen. Wij werken met Fred samen wanneer implementatie van visie en beleid in een opdracht centraal staan. Fred werkt namelijk precies en neemt mensen mee in een ontwikkeling, met een focus op het te behalen resultaat.

Sandra Westein

Sandra Westein is een ervaren Business Organiser en ondersteunt als Personal & Virtual Assistant bedrijven, samenwerkingsverbanden en netwerken met enthousiasme, inzicht en doorzettingsvermogen. Zij combineert het ontzorgen van organisaties met het snel en accuraat handelen, gericht op het behalen van resultaten. Daarbij is plezier en de menselijke factor haar vertrekpunt. Zij werkt op een persoonlijke en betrokken manier, met passie voor en interesse in de onderwerpen waar wij ons als Preventie Collectief op richten. Wij betrekken Sandra graag bij het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, ook ondersteunt zij ons van tijd tot tijd in de projecten die wij uitvoeren.

 

Onze partners