Vrienden

Het Preventie Collectief bestaat, naast de oprichters en het kernteam, uit vrienden en relaties die ons gedachtengoed delen en waar we een beroep op kunnen doen. Zij inspireren, zijn op hun vakgebied onderscheidend en brengen hun specifieke expertise in bij de vraagstukken waar we met onze klanten aan werken. Preventie vraagt om een brede benadering, het verbinden van netwerken en het combineren van inzichten uit verschillende vakgebieden. Transformeren vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Samen met onze vrienden en relaties werken wij aan verandering, zowel binnen het publieke domein als binnen organisaties.

Drs. Michael Milo, MBA

Michael werkt als zelfstandig en onafhankelijk verbinder op het snijvlak van de GGZ, verandermanagement en digitale transformatie. Hij werkte vanaf 1995 als GZ psycholoog, verandermanager, eHealth innovator en docent in de GGZ en daarbuiten. Michael is een van de initiatiefnemers van de Nieuwe GGZ; een beweging die een gekantelde, duurzame GGZ vanuit het oogpunt van de mens en diens sociale systeem mogelijk wil maken. Wij delen onze kennis en ervaringen en bij vernieuwingsprojecten binnen het brede GGZ terrein werken wij actief samen. Daarmee realiseren wij de inbreng van de nieuwste kennis en inzichten binnen projecten met als doel om samen met het veld tot nieuwe en duurzame GGZ concepten te komen.

Dr. Arre Zuurmond

Arre is Ombudsman in Amsterdam. Hij draagt al zijn hele carrière bij aan het verbeteren van de publieke dienstverlening, onder meer door de bureaucratische processen en publieke organisatieprocessen kritisch tegen het licht te houden. Daarvoor richtte hij onder meer ooit de Kafka Brigade op. Zijn no-nonsens houding, deskundigheid en zijn passie voor het verbeteren van de publieke dienstverlening inspireren ons. Arre onderschrijft ons gedachtengoed en wij toetsen ons aan zijn ideeën en ervaringen om onze koers naar transparante publieke dienstverlening dicht bij de burger vast te blijven houden.

Hans de Visser MSc MRE

Hans de Visser koppelt zijn (zorg)vastgoedervaring aan de transitieprocessen waarin zowel de corporatie- als de zorgsector zich bevinden. Hij heeft een achtergrond als bestuurder van een woningbouwcorporatie. Met corporatiekracht richt hij zich op het waarderen op marktwaarde, de herontwikkeling van (zorg)vastgoed, het onderscheiden van de financiële- en maatschappelijke complexprestaties, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het vertalen daarvan naar prestatieafspraken met de gemeenten. Wij trekken met Hans en Corporatiekracht op wanneer het gaat over de combinatie van zorg- en vastgoedvraagstukken of het ontwikkelen van preventief beleid binnen corporaties.

Onze partners